czwartek, 12 grudnia 2013

Fasady


 malowidła na fasadzie budynku przy ulicy Myśliwieckiej

 płaskorzeźby na fasadzie budynku przy ulicy Górnośląskiej